ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

       สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/3adPZXWย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-06-10