ขอเชิญส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้

       กรมป่าไม้ จัดโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษา แจ้งผู้สนใจในหน่วยงาน ร่วมส่งผลงานประกวดดังกล่าว โดยสามารถดุรายละเอียดได้ที่ http://www.innoobec.com/?p=174995#page-contentย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-06-10