ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย

       สถาบันระหว่างประเะทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย ในวงเงิน 1,200,000 บาท จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ยื่นข้อเสนอ เพื่อขอรับเงินสนับสุนโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.itd.or.th/th/home/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-06-10