รับสมัครผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

       กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อรับตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยผู้สนใจเข้ารับการสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaimediafund.or.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-04-16