ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย

       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศชวนชวนประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/innovation/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-04-16