ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์" ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://grad.rru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-03-18