ขอเชิญเข้าฝึกอบรมการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง

       สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง" (สำหรับผุ้บริหารสายวิชาการ) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2563 ค่าลงทะเบียนท่านละ 89,000 บาท โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 089-9157528 และอีเมล์ wareeporn.p@ku.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-02-24