ขอเชิญเข้าฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ฯ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 ณ สตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrru.ac.th/public/rdit/

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-02-21