ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2563

       มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพัน์ให้หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้สมควรได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ https://www.promotion-scitec.or.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-01-22