ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยฯ”

       สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย” ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์ : 064-3291451 Email : noodang0817981731@gmial.comย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-01-21