เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ฯ

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับสนับสนุนทุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/230-nstda-services/research-gap-fund/12916ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-01-16