ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

       มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมป์ จัดให้มีรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" เพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทย หนึ่งหรือสองคน ที่มีผลงานวิจัยเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนที่ปรากฎเด่นชัด ผลงานวิจัยอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติ หรือ ทฤษฎี จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งรายชื่อ เพื่อเข้ารับพิจารณารับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://www.promotion-scitec.or.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-01-07