ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัย โครงการการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส
ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 

* Donwload Fileย้อนกลับ โพสเมื่อ 2020-01-03 ไฟล์แนบ