ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม ทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.uniserv.cmu.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-12-11