ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

       ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย ยุค Digital Disruptive" ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council-uast.com/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-12-11