ขอเชิญส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2020

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2020 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาเชิญชวนให้นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-11-29