ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26

       มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประกาศให้ผู้สนใจ ส่งใบสมัครเพื่อ ขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 ให้การสนับสนุนทุนรายละไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ttsf.or.th/news-release/annouce-applications-awards-grants-2562/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-09-06