สำนักสิริพัฒนา Nida ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมประจำปี 2562

       สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน ในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1" ในวันที่ 5-28 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-08-28