ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย

       สำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562 จำนวน 11 ผลงาน เพื่อให้ผู้สนใจไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ โดยสามารถเข้าถึงบัญชี ได้ที่ http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=527&mid=290ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-08-28