ประกาศรับสมัครเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 ทุน ดังนี้

1. ทุนศาสตราจารย์ดีเด่น

2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

4. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

       จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2225ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-08-19