ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ“การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่”

       สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับได้จากไฟล์แนบนี้ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-08-06 ไฟล์แนบ