ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ

       สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายและนวัตกรรม จัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://nhesse4.nida.ac.th/th/



ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-08-02