รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย ประจำปี 2562

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ประกาศ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://bit.ly/2FReXQBย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-07-23