ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในงานประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง 2562

       ตามที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กำหนดจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นั้น

       ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวข้อ Thai MOOC Course Creation เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจจกรรม workshop ดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://iec2019.thaicyberu.go.th/workshop/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-07-01