ขอเชิญสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21 ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mini-ukm21.ssru.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-05-01