ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัด การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ในวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานวิจัย เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ จำนวน 12-15 หน้า โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ http://www.vijaichina.com/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-04-22