ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษา เสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-04-22