ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0 ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งการเสวนาดังกล่าว จัดภายใต้งาน Thailand Research Expo 2019 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://thailandresearchexpo2019.com/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-03-26