ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

       สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ โรมแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย และคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์ 064-1964242 และ 097-1546151 และอีเมล์ suntaree.pa@ssru.ac.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-03-12