ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเข้าประกวด ประจำปี 2562

       มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับข้าวไทยพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ของประเทศต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมข้าวไทย เพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thairice.org/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-03-12