ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

       กรมวิชาการเกษตร ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตาม มาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพื่อให้นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/pds7A8ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-02-18