ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

       มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7" ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุขวิชรังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.research.sskru.ac.th/ttr.html

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-02-11