ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

       มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัด โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1" ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/view/chicken-rbruย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-02-11