ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด จึงขอเชิญชวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.uniserv.buu.ac.th/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-01-31