สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562

       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2562 ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งวิทยาการต่าง ๆ ทางด้านอาหาร จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ttc.ifrpd.ku.ac.th/index.php/training-service-menu.htmlย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-01-31