ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562

       สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 จำนวน 6 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดุรายละเอียดได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-01-21