การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายวิจัย ดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ https://www.nrct.go.th/trainingย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-01-14