ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ และ 7-10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

       3-4 ก.พ. 62 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

       5-6 ก.พ. 62 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       7-10 เม.ย. 62 กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน Thailand Research Expo 2019 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/homeย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-01-14