ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2562

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 19-23 ก.พ. 62 ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/EJuWGrย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-01-09