ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2562

       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 8-12 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rdi.bru.ac.th/2018/

 ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2019-01-04