ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ

       ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ในรูปแบบงาน ช็อป ชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง ในวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-12-17