ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย E-GP

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดโครงการอบรม การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ในวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร.0-2470-9630

อีเมล์ icec@kmutt.ac.thย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-11-16