ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปี 2562

       วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 - 21 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมทินิดี อ.เมืองระนอง จ.ระนอง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rncc.ac.th/web2013/index.php?option=com_content&view=article&id=451ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-11-16