ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 4

       สถาบันคลังสมองแห่งชาติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 4 : Solution by Design ในวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.knit.or.th/web/riii4/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-11-16