รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นในโครงการ NRCT-CASS ประจำปี 2562

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัคร ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นในโครงการ NRCT-CASS ประจำปี 2562 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrct.go.th/news/nrct-cass2562ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-11-14