ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับสนับสนุนโครงการ Talent Mobility

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปี 2562 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ohectalentmobility/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-11-14