ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมฯ

       ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัด โครงการอบรม ทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม Neca Reiche อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/TNmeZ4ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-11-07