มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562

       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.uniserv.buu.ac.th/register.phpย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-10-25