ขอเชิญสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางด้านการศึกษา

       สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.thaiedresearch.org/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-09-21