รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน

       มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น 3 ประเภท ประจำปี 2562 

ประเภท 1 ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program

ประเภท 2 ทุน Fullbright-Junior Research Scholarship Program

ประเภท 3 ทุน Fullbright U.S. - ASEAN Visiting Scholarship Program

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2018-08-23